Geluidsscherm nodig bij spoor

Bij de nieuwe Leeuwarder wijk Middelsee is waarschijnlijk een geluidsscherm nodig langs het spoor Leeuwarden-Heerenveen.

De spoorweg vormt de westelijke begrenzing van de nieuwe wijk, die in het Goutumer Nieuwland wordt gebouwd. Treinen hebben hier al een hoge snelheid en veroorzaken dan ook veel geluid.

,,Uit onderzoek is gebleken dat een geluidsscherm zo dicht mogelijk bij het spoor de beste oplossing is’’, blijkt uit een gemeentelijke nota. De uitwerking van de plannen voor zo’n scherm wordt nu samen met spoorbeheerder Prorail gedaan.