Koarnjum gaat Karin Grijpstra met kaarsjes herdenken: 'We vinden dit heel bijzonder'

Met brandende kaarsjes voor het raam staan buurdorpen Koarnjum en Jelsum dinsdagavond stil bij de dood van Karin Grijpstra (55) uit Koarnjum, een jaar geleden. Dorpsbelang legt bloemen.

,,Dit riedsel bliuwt ús hjir yn de doarpen dwaande hâlden’’, zegt voorzitter Jaap Keizer van Dorpsbelang Jelsum-Koarnjum ernstig. ,,Alle dagen makkest hjir wol in slach troch de buorren en dan tinkst op datselde plak: ‘hoe is dit toch mooglik?’’’

Dinsdag is het een jaar geleden dat de dorpen opgeschrikt werden door de plotselinge dood van Grijpstra. Zij lag in een sloot bij haar huis. De zaak is tot op heden onopgehelderd gebleven. De ontsteltenis onder de inwoners is onverminderd groot, zegt Keizer.

Hart onder de riem

Dorpsbelang roept alle inwoners van Jelsum en Koarnjum op om dinsdagavond om 20.00 uur een kaars te laten branden voor het raam. ,,Sa kinne we op dizze dei mei-elkoar de sinleaze dea fan Karin betinke en har man Durk en de bern in hert ûnder de riem stekke.’’ Het bestuur van Dorpsbelang legt bloemen op de plek waar zij stierf.

De familie is geraakt door het gebaar, zegt dochter Rian Hofman. ,,We vinden dit heel bijzonder.’’

Lees ook | Een jaar na de dood van Karin Grijpstra uit Koarnjum weet haar familie nog steeds niet wat er is gebeurd: ‘As it stil wurdt om dy hinne, begjint it prakkesearjen’