PvdA wil investeren in huizen en het Noorden

Huisjesmelkers moeten worden aangepakt, er moeten meer nieuwe huizen komen en het Noorden, dat verdient een kapitaalinjectie. Aldus Lilianne Ploumen, lijsttrekker van de PvdA vrijdag in Leeuwarden.

Een beter decor dan ‘de Klomp’ in Leeuwarden had Ploumen niet kunnen kiezen. Tussen de oude velden van VV Leeuwarden - waar een nieuwe wijk moet worden gebouwd en de Insulindestraat waar de oude woningen worden vervangen door nieuwe. En ook nog eens op de rand van de Vlietzone, de wijk die kampt met een teveel aan huisjesmelkers. ,,Huisjesmelkers moeten belasting gaan betalen over hun huuropbrengsten”, trapte Ploumen af. ,,Een Prins Bernhard-tax noemen wij dat.” En corporaties, die moeten huizen gaan bouwen. Veel huizen: honderdduizend. Dat de corporaties de afgelopen jaren niet voldoende konden investeren, lag volgens hen aan de verhuurdersheffing. Die mede door de PvdA tot stand is gekomen in 2013. ,,We zijn tot de conclusie gekomen dat we die beter kunnen afschaffen”, aldus Ploumen.

Dat het Noorden door een herverdeling van het gemeentefonds zwaar wordt geraakt, zit Ploumen ook dwars. En dat moet anders. ,,Bibliotheken en zwembaden moeten dicht, dat willen wij niet.” Dat de PvdA ook medeverantwoordelijk is voor de penibele situatie van veel gemeenten - door de overheveling van zorgtaken van het Rijk naar gemeenten in 2015 - wil Ploumen niet weten. ,,We kwamen uit de crisis, en erfden een lege schatkist. Iedereen lijkt wel vergeten hoe zwaar het toen was.”

Honderden miljoenen moeten er worden geïnvesteerd in het Noorden. ,,In de Lelylijn, in het openbaar vervoer. Het huidige kabinet is een Randstadkabinet. We willen honderden miljoenen uitgeven om bezuinigingen ongedaan te maken of te voorkomen.”