FVC blijft op sportcomplex Wiarda

LEEUWARDEN – In een brief aan de Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden en verantwoordelijk wethouder mevrouw H. Tjeerdema heeft het bestuur van FVC deze week laten weten dat zij heeft besloten om het overleg over een verhuizing te beëindigen

Via een enquête hebben de leden en vrijwilligers aangegeven dat zij een verhuizing onder de gestelde voorwaarden en condities niet zien zitten en het verder onderzoeken van de mogelijkheden weinig zinvol achten. FVC blijft dus vooralsnog op sportcomplex Wiarda.

FVC is al een paar jaar, op uitnodiging, in gesprek met de gemeente over een verhuizing naar een nieuw aan te leggen sportcomplex in de nieuwe wijk Middelsee. In die gespreken zijn de voorwaarden en condities van het complex en de accommodatie meerdere malen gewijzigd en is eind vorig jaar ook de beoogde plaats van het nieuwe sportcomplex gewijzigd naar de uiterste westkant van de wijk de Zuidlanden/Middelsee, tegen de spoorlijn aan. Op alle onderdelen vindt de overgrote meerderheid van de leden en vrijwilligers dat een verhuizing onder deze voorwaarden en condities niet in het belang is van FVC.