Kinderen mogen nooit de dupe worden van geldgebrek

LEEUWARDEN - ,,Je gunt elk kind dat het met leeftijdsgenootjes kan sporten, spelen en van een schoolreisje mag genieten. Door corona worden helaas steeds meer kinderen de dupe doordat ouders en verzorgers het financieel - te - zwaar hebben. Dat willen we absoluut niet!", aldus een stellige Jet van Gelder, voorzitter Stichting Leergeld.

Samen met Rainer de Groot, coördinator van het Jeugdfonds Sport & Cultuur spreken we haar op het kantoor in Leeuwarden. Reden: de start van een campagne waarmee op de nieuwe portal wordt gewezen: www.samenvoorallekinderen.nl.

Rainer: ,,In deze coronatijd is het meer dan ooit noodzakelijk dat iedereen weet hoe we deze kinderen kunnen helpen. Vandaar de aandacht voor www.samenvoorallekinderen.nl, de nieuwe landelijke portal. De portal is zowel de informatiebron als het middel waarmee hulp voor kinderen kan worden aangevraagd. Bedoeld voor gemeenten, scholen, intermediairs, ambassadeurs en natuurlijk ouders en verzorgers.”

Praktische Ondersteuning
Alleen al in Friesland komen zo’n 13.000 kinderen hiervoor in aanmerking. Ouders en verzorgers kunnen zelf een aanvraag indienen. Ook intermediairs (onderwijzers, jeugdwerkers, buurtsportcoaches) die een goed zicht hebben op groepen kinderen kunnen ondersteuning aanvragen. Dit gebeurt niet in de vorm van geld, maar door lesgelden en materialen te betalen. Heel praktisch. Jet: ,,De ene keer gaat het over kleding en lidmaatschap van een voetbalclub, een andere keer over het aanschaffen van een muziekinstrument. Maar ook schoolgaande kinderen krijgen ondersteuning, variërend van een tegoed voor schoolspullen tot het meegaan op schoolreis. Want laten we wel zijn, het is toch oneerlijk als de hele klas naar de Efteling reist en Anke moet achterblijven…”

Meer leed dan we denken
Onder de noemer van Sam& zijn Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport & Cultuur actief in Friesland. En alhoewel beide fondsen zelfstandig zijn, is het mooi dat ze nu ook daadwerkelijk samenwerken. Op www.samenvoorallekinderen.nl vind je alle informatie over de werking van de fondsen. Rainer: ,,En juist in deze tijd van corona is het goed hiervan kennis te nemen, want achter veel deuren is nu meer leed dan wij vaak denken. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 70% van alle Nederlanders geen idee heeft wat de omvang van kinderarmoede is en dat meer mensen een beroep op ons kunnen doen dan men denkt."

Geldbronnen: van Vriendenloterij tot KinderRun
Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport & Cultuur zijn voor gemeenten ideale fondsen als het om armoedebestrijding gaat. Via intermediairs hebben zij een goed inzicht wat er leeft en waar de problemen liggen. Hierdoor zijn in het afgelopen jaar kinderen meer dan 6000 keer geholpen. Rainer: ,,Dit doen we met gelden uit verschillende bronnen. Via gemeenten stelt het Rijk elk jaar een substantieel bedrag beschikbaar, maar ook via de Vriendenloterij, serviceclubs en particulieren ontvangen we regelmatig bijdragen. En het is toch prachtig als bijvoorbeeld in Dokkum in een KinderRun wordt gehouden waarvan de opbrengsten ten goede komen voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Zo helpen leeftijdgenoten in een regio elkaar."

Intermediairs gezocht
De campagne voor www.samenvoorallekinderen.nl heeft hopelijk ook een gunstig bijeffect. Jet: ,,Het zou mooi zijn als deze campagne er ook toe leidt dat zowel ouders/verzorgers en intermediairs zich melden. Zij spelen een cruciale rol. Dus of je nou ouder, cultuurcoach, jeugdwerker, onderwijzer of jeugdkoordirigent bent, informeer je goed en meld je aan via www.samenvoorallekinderen.nl."