Asieldier van de week | Kanarie Piet

LEEUWARDEN - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren. Het gaat dit keer om Piet, een kanarie die werd gevonden en waarvan tot op heden geen eigenaar kon worden opgespoord.

Nu zoeken we voor hem een ruime volière, waar hij met andere vogeltjes zijn liedje mag komen fluiten. Hij is gewend om verwarmd te zitten, dus of een ruime binnenvolière of een buitenvolière waar hij ‘s avonds verwarmd kan zitten.

We plaatsen hem alleen als hij bij soortgenootjes mag wonen. Er zijn geen kosten aan het adopteren van Piet verbonden, maar een vrijwillige donatie mag altijd.

Mocht u interesse hebben Piet of een van onze andere dieren dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 058-2664300. We zijn dagelijks bereikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur (behalve op zondag) en van 14.00 tot 17.00 uur (behalve op woensdag en zondag). Meer informatie op de website: www.dierenopvangdewissel.nl

Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Harlingen, De Waadhoeke, Vlieland en Ameland.