Tal van talenten dingen mee naar Cliëntenraad Inspiratieprijs

LEEUWARDEN - Vele creatieve inzendingen zijn binnengekomen naar aanleiding van de uitgezette oproep om mee te doen aan de Cliëntenraad Inspiratieprijs, een aantal maanden geleden. De inzendingstermijn is inmiddels verstreken en nu is de voorbereiding van de expositie in volle gang.

De werken zijn erg divers: van schilderij tot gedicht, muziekstuk, boek of kijkdoos. Elke creatieve uiting was namelijk welkom.

,,We bedachten de wedstrijd omdat het goed is om creatief bezig te zijn en dit daarom te stimuleren. Het helpt in persoonlijk en maatschappelijk herstel. Persoonlijk omdat men meer zelfwaardering ervaart, maatschappelijk omdat hiermee tegen het stigma gestreden wordt op het hebben van een psychische kwetsbaarheid", zo vertellen de initiatiefnemers.

Expositie
Alle zestig inzendingen krijgen een plekje in een expositie. ,,We krijgen daarbij hulp om die op professionele wijze in te richten, zodat de creaties optimaal tot hun recht komen - iets wat ze ook verdienen. Nu staan alle inzendingen nog te wachten in de opbergruimte (zie foto). We zijn bezig om te onderzoeken of een digitale filmexpositie een goed alternatief is, mocht dit nodig zijn in verband met corona. Ook gaan we iets bedenken om de categorie uitvoering - cabaret, muziek, toneel, dans - te tonen aan het publiek. Deze tentoonstelling willen we op verschillende nader te bepalen locaties in Friesland organiseren. Misschien ook op andere dan GGZ-locaties. Een soort reizende expositie door alle delen van Friesland. Bezoekers kunnen ter plaatse hun stem uitbrengen op hun favoriete kunstwerk. Dit zijn dan de publieksstemmen. Maar wederom, alleen als dit kan in verband met corona."

Aan het eind van de expositie - dat zal in Leeuwarden zijn - worden de inzendingen, naast publiekstemmen, ook beoordeeld door een vakjury. De mensen van de vakjury zijn veelal allround, maar soms ook gespecialiseerd in één van de categorieën. Ze hebben een goed oog voor de artistieke kwaliteit van de inzendingen. De publieksjury telt even zwaar als de vakjury in de beoordeling. De prijsuitreiking vindt plaats aan het eind van de expositie en dit wordt hopelijk feestelijk omlijst, als corona dat toelaat. De prijzen zijn in natura. Denk daarbij aan onder meer een museumjaarkaart, een bioscoopbon, hobbymateriaal, een workshop, kunstboek of misschien zelfs een masterclass. Het plan is om van de inzendingen een boek te maken met foto’s en interviews van de makers van de kunstwerken. Het boek kan gezien worden als een mooie blijvende herinnering aan deze wedstrijd.

De wedstrijd 
In de volgende vier categorieën zijn prijzen te winnen:
- beeldende kunst 2D (onder meer schilderen, fotograferen, tekenen, en collages maken)
- beeldende kunst 3D (boetseren, beeldhouwen, houtbewerken, handwerken, etc.)
- het geschreven woord (verhaal, proza, gedicht, rijm, etc.), 
- muziek, theater en dans (cabaret, scène opvoeren, muziek, dans, rap, lied, improvisatie, etc.)  

Verdere informatie is te vinden op de website: www.ggzfriesland.nl/over-ons/clientenraad/inspiratieprijs.