Sterke Yerke gaat weer varen

LEEUWARDEN - Velen herinneren zich vast nog wel de belevenissen van Sterke Yerke I, II en III: de legendarische Leeuwarder vlotten, waarmee prachtige avonturen werden beleefd in de jaren zeventig van de vorige eeuw.

De eerste leed in 1975, tijdens een poging Engeland te bereiken, 10 mijl uit de kust van Scheveningen schipbreuk. De tweede wist in 1976 daadwerkelijk de Tower Bridge in Londen te halen. De derde stak in 1979 moeiteloos de Atlantische Oceaan over om uiteindelijk bij Bonaire op de rotsen te lopen, notabene in het zicht van het doel: Curaçao.

We zijn inmiddels 2020 en een vierde Yerke wordt volgens verwachting ergens begin 2021 gebouwd. Werd er met de derde Yerke nog aandacht gevraagd voor olievervuiling op de oceanen, met de Sterke Yerke IV zijn de spotlights gericht op de enorme plastic-vervuiling. Met name microplastics vormen een groot probleem. Plastic valt namelijk in het milieu in piepkleine deeltjes uiteen, met als gevolg dat we constant plastic deeltjes eten en drinken. We ademen ze zelfs in.

Op de foto ontvangen Johan en Wilfred van Sterke Yerke, de door Julian Brouwer gebouwde microplasticvanger, die straks naast het vlot komt te hangen en in staat is plasticdeeltjes tussen de 5 mm en 330 micrometer op te vangen in een fijnmazig net. Julian doet op NHL-Stenden de opleiding Werkbouwkunde en zag deze 'opdracht' via het lectoraat Circulair Plastic voorbij komen. Nou had Julian nog nooit van Sterke Yerke gehoord, maar na de website bekeken te hebben, leek hem dit een interessante uitdaging. Samen met zijn begeleider Marcel Krul zijn er plannen gemaakt, waaraan de toekomstige plasticvanger moest voldoen. Door corona werd na vier weken de NHL werklocatie in de Blokhuispoort helaas gesloten en heeft Julian de vanger thuis op Ameland af moeten maken.

Zoals op de foto te zien is, bevindt zich aan de voorkant een opvangmond. Deze is gemaakt van aluminium en gaas. Groot voordeel van de puntige vorm is, dat er automatisch grotere stukken plastic en ander afval afgevoerd worden, zodat microplastics wel naar binnen kunnen en in het opvangnet terecht komen. Voor het drijfvermogen zorgen drijvers, die lijken op een catamaran. Door zijn uitgekiende omvang en gebruik van lichte materialen kan via een takelsysteem de vanger gemakkelijk uit het water worden gehaald. Het legen van het opvangnet kan dus veilig aan boord gebeuren.

Sterke Yerke wil de eerste jaren scholieren van de Waddeneilanden en kustgemeenten uitnodigen mee te varen en zo helpen onderzoek te doen naar de aanwezigheid van (micro)plastic in de Waddenzee. Daarmee wordt tevens de bewustwording vergroot van dit wereldwijde afvalprobleem.

Wil je Sterke Yerke steunen? Dat kan, door donateur of sponsor te worden. Aangezien Sterke Yerke beschikt over de ANBI status, komt uw gift in aanmerking voor belastingaftrek. Meer informatie op de website: www.sterkeyerke.nl.