Stichting Us Mem en gelijknamig standbeeld gaan op in Fries Landbouwmuseum

Stichting Us Mem, bewaarder van het erfgoed van het Fries Rundveestamboek, gaat op in het Fries Landbouwmuseum. Het bezit van de stichting, waaronder het standbeeld van koe ‘Us Mem’ op de Harlingersingel in Leeuwarden, komt daarmee in eigendom van het museum.

De stichting Us Mem werd in 1998 opgericht om het erfgoed van de Friese veefokkerij te behouden voor de provincie, toen door een fusie van het Fries Rundvee Syndicaat opging in de Nederlandse tegenhanger NRS.

Het erfgoed van de stichting bestaat onder meer uit grote tegeltableaus uit het voormalige stamboekhuis, de medaillecollectie van beroemde veefokker Wassenaar uit Jelsum en een papieren archief van ruim 50 meter.

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de FRS kreeg de stichting koe Us Mem.

De integratie van de stichting moet eind dit jaar afgerond zijn. Tseard van de Kooi treedt als bestuurslid van Us Mem toe tot het bestuur van het museum.