Loco-burgemeester Douwstra feliciteert 105-jarige mevrouw De Vries-Meinsma

WEIDUM - Loco-burgemeester Friso Douwstra bracht woensdag 25 november een bezoek aan Klaasje de Vries-Meinsma ter gelegenheid van haar 105de verjaardag.

Mevrouw De Vries-Meinsma is geboren op 25 november 1915 in Jorwert in een schildersgezin met vijf kinderen.

Na de lagere school studeerde ze aan de PA in Leeuwarden voor schooljuf. In de trein trof ze Hidde de Vries uit Akkrum, die ook voor onderwijzer studeerde. In Drachten stond mevrouw De Vries-Meinsma voor de klas en was ze in de kost bij de familie Van der Baan. In het weekend fietste ze naar huis in Jorwert. Soms met een tussenstop in Akkrum, waar haar vriend woonde. Ze trouwden in 1944 en kregen drie kinderen. Inmiddels is het uitgebreid met vijf kleinkinderen, tien achterkleinkinderen en één achter-achter klein kind.

In Harlingen stonden beiden voor de klas, Hidde gaf les aan de LEAO en Klaasje gaf les aan de lagere school. In die tijd was er ook een tekort aan onderwijzend personeel, dus werd er erg aan Klaasje getrokken om maar te gaan werken. Zij vond het prachtig werk en heeft het ook lang volgehouden.

Toen het echtpaar eenmaal met pensioen was, zouden ze gaan reizen. Indonesië stond heel lang op het verlanglijstje. Mevrouw De Vries-Meinsma had een tante die daar gewoond had. Helaas overleed de echtgenoot van mevrouw De Vries-Meinsma al op 68-jarige leeftijd. Waar ze zo naar verlangd hadden ging niet door. Mevrouw De Vries-Meinsma bleef alleen achter in Midlum, waar ze toen woonden. Dochter Marjan heeft vervolgens vele reisjes met haar gemaakt, beiden hebben daar erg fijne herinneringen aan overgehouden.

Nu woont mevrouw De Vries-Meinsma al weer een tijd in Ny Dekama in Weidum. Het was een hele stap om van hun huis in Midlum afscheid te nemen, waar ze zo met plezier hadden gewoond. Tuinieren, waar ze altijd zo graag mee bezig was werd te veel, het huis te groot en traplopen te problematisch. Maar nu heeft mevrouw De Vries-Meinsma haar plekje wel gevonden in Weidum. Veel oud-bewoners uit Jorwert wonen daar ook. Mevrouw De Vries-Meinsma speelt nog altijd fanatiek spelletjes en is superblij als ze wint. Ze geniet nog erg van kleine dingen, de natuur en uitstapjes.