Hulp aan ouderen bij financieel misbruik

LEEUWARDEN - De sociaal werkers in de wijk- en dorpenteams van Stichting Amaryllis bieden hulp aan de inwoners van de gemeente Leeuwarden. Dichtbij de mensen in hun wijk of dorp. Het uitgangspunt is samen doen wat nodig is.

Stichting Amaryllis is één van de partners van de werkgroep Veilig Ouder Worden Leeuwarden, in de aanpak van financieel misbruik van ouderen.

In de praktijk van de sociaal werker komen vragen en situaties rondom financieel misbruik ook bij hen terecht. Soms doordat een oudere het zelf bespreekbaar maakt, maar ook komen er signalen binnen van familieleden, kennissen, buren en andere betrokkenen. We kijken dan samen wat we kunnen doen om de situatie goed in kaart te brengen bij (vermoedens van) financieel misbruik, en vervolgens wordt ook de nodige (juridische) hulp ingezet.

Wat komen we in het wijkteam tegen?

Via Veilig Thuis komt er een melding binnen. Een oudere meneer (75+) heeft bij de politie aangegeven zich thuis niet veilig te voelen vanwege het gedrag van zijn inwonende meerderjarige zoon. Sociaal werker, Hendrikje Waterlander, gaat in gesprek met meneer. Het blijkt dat de zoon zijn vader vaak om geld vraagt. Ook vallen er klappen. Meneer is bang dat zijn zoon verslaafd is. Hij geeft geld om hem rustig te houden en ook de pinpas is niet veilig. Voor klusjes in huis moet er altijd geld betaald worden, vrienden van vader mogen niet bij hem thuis komen. Meneer heeft een groot bedrag aan geld aan zijn zoon gegeven, omdat beloofd is dat hij dan uit huis zal gaan. Maar dat is niet gebeurd. De sociaal werker gaat onderzoeken wat er juridisch gedaan kan worden om meneer te helpen. Er worden contacten met Veilig Thuis, de wijkagent en de GGZ gelegd. Er zijn adviezen gegeven en er is onderzoek gedaan naar mogelijk financieel misbruik. Uiteindelijk is meneer bij een notaris geweest en heeft zijn financiële zaken vastgelegd in een juridisch document. Hendrikje: ,,Dat heeft hem veel rust gebracht." De oudere meneer is tot de conclusie gekomen dat hij zijn zoon niet uit huis wil zetten. ,,Want het is wel mijn kind." Maar hij durft nu meer tegen te spreken en geeft zijn pinpas niet meer uit handen. De sociaal werker blijft met meneer in gesprek om een luisterend oor te zijn en te bespreken wat hem bezighoudt en welke stappen er wellicht nog nodig zijn in de toekomst. Zo is het eerst voldoende voor meneer.

Mocht u ook het gevoel hebben dat u financieel misbruikt wordt of heeft u signalen uit uw omgeving? Blijf er niet meer rondlopen maar maak het bespreekbaar! Bel uw bank, notaris, bespreek het met een wijkteam van Amaryllis of bel Veilig Thuis. U kunt geheel vrijblijvend met deze professionals in gesprek gaan. 

Meer informatie via de websites: veiligthuis.nl of amaryllisleeuwarden.nl