Anneke Visser zegt Atelier de Futur na 25 jaar gedag

LEEUWARDEN - Anneke Visser nam dit weekend afscheid van Atelier de Futur. Anneke gaf een kwart eeuw les aan haar schildersgroep uit de Vosseparkwijk in Leeuwarden.

Als meisje van zes jaar had Anneke al interesse in tekenen en schilderen. Toen is waarschijnlijk al de kiem gelegd voor een creatieve toekomst. Ook haar drie zusjes ontwikkelden creatieve activiteiten als beeldhouwen en schilderen.

Anneke wist al vroeg dat ze naar de Vrije Academie wilde en kwam zo in aanraking met kunst. Dit was wat zij wilde: creërend en scheppend bezig zijn en zo ontwikkelde zij haar kwaliteiten steeds verder. Het gevolg was dat Anneke meer wilde en rond haar 38ste volgde zij lessen in modeltekenen om weer wat later exposities te organiseren. Dat bleef niet onopgemerkt. Al gauw werd haar gevraagd om schilder- en tekenlessen te geven in wijkgebouw De Toekomst in de Vosseparkwijk te Leeuwarden. Anneke had nog nooit voor een groep gestaan en les gegeven. Dat vond zij dus best spannend, maar ze besloot om het 'gewoon te gaan doen'. Dit was waar Anneke haar hart lag, ondanks dat ze het soms moeilijk vond en geen didactische achtergrond had. Als autodidact lukt het steeds beter om de inhoud van de lessen vorm te geven en gaat het les geven haar steeds beter af.

Inmiddels begeleidde Anneke twee groepen. De eerste groep met dertien deelnemers wilde vrij werken, en aan een groep van veertien deelnemers werden schilderlessen gegeven. Van buiten de wijk werden mensen aangemeld door hulpverlenende instanties waarbij schilderen een vorm van therapie was. Daarnaast werd Anneke gevraagd om een aantal lessen te verzorgen voor De Cande, een activiteitencentrum in Leeuwarden. Ook dit heeft zij met plezier gedaan. Na verloop van tijd veranderde de samenstelling van de groepen en bleef er een vaste kern over van mensen die graag wilden schilderen om creatief bezig te zijn, en waarbij het contact met anderen in de wijk belangrijk was: een combinatie die mensen in de wijk met elkaar verbindt. Daarnaast was er ruimte voor kennisoverdracht van onder andere materialen, kleurgebruik en perspectief. 

Anneke vond het vooral belangrijk dat mensen zich vrij voelen in hun creativiteit, dat ze doen wat ze zelf leuk vinden en elkaar ontmoeten. Een visie die past bij de functie van een wijkgebouw.

In een later stadium ontstond bij de schilders de behoefte om eigen werk te laten zien en werd in de wijk een expositie gehouden, zoals Mom Martre met als thema Femme fatale, portretten van Dumas. De deelnemers kregen de smaak te pakken en zo werden vaker kleine exposities in de provincie georganiseerd. In 2018 kwam Anneke met het idee om in het kader van Culturele Hoofdstad het initiatief de Horizon van Friesland te ontwikkelen waarbij amateurkunstenaars hun werk kunnen laten zien op verschillende locaties zoals Maarsing en van Steijn, en de Expositieruimte in Auckemakelder van het Stadhuis. Hieruit ontstond een volgend project in Galerie Westerkade in Leeuwarden: Kunstenaar laat je kunsten zien op 20 bij 18.

Anneke geeft aan dat ze in die 25 jaar veel ervaring heeft opgedaan, veel heeft geleerd en met plezier terug zal kijken op deze tijd. Ook na haar afscheid zal Anneke creatief bezig blijven met onder meer het maken van collages, stempels, mail- art of Haicu.