Oudste Friese operettevereniging heeft laatste noot gezongen

LEEUWARDEN - Na meer dan 63 jaar zal het doek voor Leeuwarder opera- en operettevereniging Animato definitief vallen. Het was niet meer op te brengen. Aanvankelijk heeft het koor de tand des tijds en de bankencrisis redelijk doorstaan, maar de coronacrisis zorgde letterlijk en figuurlijk voor de kogel door de kerk.

Het is 10 september 2020 in Cultureel Podium Dorpskerk Huizum, rond tienen in de avond. Enkele leden zitten er aangeslagen bij, andere leden verlaten elkaar groetend op anderhalve meter bij de uitgang. Tijdens de afgelopen bijzondere Algemene Ledenvergadering hebben de leden voorgestemd de vereniging te ontbinden. Vanaf 1 oktober is Animato niet meer.

Maar hadden ze een keus? De meningen zijn verdeeld. In de emotionele discussie die de leden hebben gevoerd voorafgaand aan de stemming is wel één ding duidelijk geworden: het moet anders, maar hoe? Het voorjaar zou vol goede moed met nieuwe plannen aanvangen, maar toen kwam corona. Net als vele andere verenigingen in Nederland lagen de repetities ook bij Animato stil en kon er dus niet aan de toekomst gewerkt worden. En hoe zou het koor alle coronamaatregelen het hoofd bieden tijdens het repeteren in combinatie met leden die voor een groot deel tot de risicogroep behoren? En zouden alle nieuwe plannen binnen de gewenste termijn de gewenste resultaten halen? Bij enkelen heerst nog twijfel, toch wordt het voorstel om de vereniging na bijna 64 jaar te ontbinden aangenomen.

Animato laat een flink stuk operettegeschiedenis achter in Leeuwarden en Friesland. Concerten met bekende melodieën werden uitvoeringen van complete operettes. Van Zalen Schaaf naar de Harmonie; de laatste voorstelling Orfeo vond in 2019 plaats in de Koepelkerk en in Roden. Decors en kostuums werden al die jaren in eigen atelier vervaardigd. ,,Ik geloof, dat het atelier inmiddels over de 3000 stukken kleding telt en dan heb ik alle hoedjes, schoenen en andere rekwisieten nog niet eens meegeteld", geeft voorzitter Sander Boonstra aan. De vier opslagboxen aan de Hooidollen in Bilgaard barsten bijna uit hun voegen. En het moet allemaal van de hand. Er wordt gezocht naar één of meerdere partijen, die dit stukje Leeuwarder historie een mooie bestemming weten te geven.

Boonstra, die tevens van 2002 tot en met 2011 als vaste solist aan het koor verbonden was, licht verder toe: ,,We waren optimistisch over de toekomst, hadden nieuwe plannen en de leden, het bestuur en ook onze dirigent Esther van Dijk zouden er voor 110% voor gaan. We hadden zelfs al diverse contacten gelegd om gezamenlijk Zar und Zimmermann van Albert Lortzing op de planken te brengen. Maar het mocht allemaal niet zo zijn. Het ledenaantal ging zienderogen naar beneden, wat de kwaliteit niet ten goede kwam. En diverse leden hadden al aangegeven, dat zij - zolang het Corona-virus nog rondwaart - zich niet in grote groepen wilden begeven. Wat natuurlijk volstrekt begrijpelijk is. Maar laat ik duidelijk zijn: Covid-19 is níet de reden, dat deze fantastische club mensen als koor uit elkaar gaat. Het was simpelweg allemaal niet meer op te brengen.”

Het voltallige bestuur van Animato zal vanaf 1 oktober als vereffenaar alle zaken in goede banen leiden. ,,We proberen alles tot een net en goed einde te brengen", aldus Boonstra. ,,En zodra het kan, zullen we met iedereen die maar wil nog één keer klinken op deze prachtige vereniging.” En het laatste lied? Zoals een operettekoor betaamt: ’Reich mir zum Abschied noch einmal die Hände’ uit Viktoria und ihr Husar van Paul Abraham.