Koninklijke Onderscheiding voor de heer Van der Werf

LEEUWARDEN - De heer F. van der Werf uit Leeuwarden ontving vrijdag 18 september een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden. Decorandus werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer F. van der Werf (Frederik) is geboren op 31 januari 1940 te Franeker.

De heer Van der Werf is 50 jaar verbonden aan het Kerkgenootschap Leger des Heils. Begin jaren zeventig werd hij samen met zijn vrouw uitgezonden als zendingsofficier naar Zuid-Afrika waar op dat moment het officiële systeem van rassensegregatie (apartheidsbewind) bestond.

In Zuid-Afrika werd hij geconfronteerd met de vele ouderen (kleurlingen) die ondervoed waren. Hij zorgde ervoor dat deze doelgroep voorzien werd van een warme maaltijd. Door het apartheidsregime was het verboden om kleurlingen toe te laten tot de zondagsschool. De heer Van der Werf zocht deze jongeren thuis op.

Nadat hij met pensioen ging, verzorgde de heer Van der Werf vele zondagsdiensten bij de Vrije Evangelische gemeenten in Franeker, Dronrijp en Leeuwarden en in Baptistenkerken en ging geregeld op bezoek bij zieke bewoners in de wijk Bilgaard.

Daarnaast was hij wekelijks als gastpreker te horen in het geestelijk programma ‘Tsjerkelûden’ van radio ‘Eenhoorn’ te Menaldum.