Tour Dairy Campus Leeuwarden

LEEUWARDEN - Wat kan Smart Farming betekenen voor meer biodiversiteit op het melkveebedrijf? Het beter benutten van beschikbare high-tech zoals GPS tracking, satellietbeelden, bodemscans, drones en voerrobots bij vraagstukken rond biodiversiteit zijn getest op Dairy Campus en worden nu in de praktijk gebracht. Dit is één van de hoofdthema’s tijdens de Tour Dairy Campus op 3 oktober.

De Nederlandse zuivelsector is continue op zoek naar een duurzamere en efficiëntere manier om zuivel te produceren. Met dit doel worden op Dairy Campus innovaties getest en de nieuwste onderzoeken voor de melkveehouderij van de toekomst uitgevoerd. Met ruim 500 melkkoeien, zes stallen, trainings- en vergaderfaciliteiten en 300 hectare land is Dairy Campus uniek in de wereld.

Slimme boerderij
Tijdens de Tour Dairy Campus maak je kennis met de koeien in de verschillende onderzoeken, stallen en percelen met bijvoorbeeld kruidenrijk grasland. En ontdek je dat de koeien niet alleen melk produceren maar juist zorgen voor veel data en kennis. Informatie die ook helpt om beter voor de koe te zorgen, en om beter op de omgeving te passen.

Naast het verhaal rondom biodiversiteit, is er een kennispunt ingericht over ‘mestscheiding in de melkveestal’. Dus het apart opvangen van poep en plas, zodat er geen drijfmest en ammoniak ontstaat. Onderzocht wordt of bepaalde oplossingen goed werken zodat ze later in bestaande stallen op een betaalbare manier kunnen worden ingepast in de bedrijfsvoering.

In de melkstal wordt dit najaar een vervolg gegeven aan het project ‘indikken van melk’. Melk bestaat voor 87% uit water. Voor consumptiemelk is dit water nodig, maar niet als je andere zuivelproducten zoals kaas, yoghurt of poeder wilt maken. Het concentreren van melk op de boerderij, met behulp van membraantechnologie (wafilin-systemen), kan een groot effect hebben op de Carbon footprint, het waterverbruik van de boer maar ook de kwaliteit en de prijs per liter melk. De vraag die regelmatig gesteld wordt aan de medewerkers van Dairy Campus is wat de twee blauwe aanhangwagens doen bij de koeien in de wei. Dit zijn mobiele GreenFeeds. Hier kunnen de melkkoeien een lekker brokje eten en tegelijk wordt de uitgeademde methaan gemeten. Dit zijn metingen voor het project ‘Graslandmanagement als maatregel voor reductie methaan & ammoniakemissie’. Er zijn verschillende perceeltjes grasland aangelegd voor weidende koeien met kort en lang gras. Daarnaast worden ook de methaanemissies gemeten bij dag en nacht weiden, 100% vers gras op stal en 100% graskuil.

Reserveer nu jouw - gratis - Tour

Dairy Campus biedt twee programma's:

1. Reguliere tour
Onderzoekers van Wageningen University & Research geven uitleg bij verschillende projecten. Duur: +/- 100 minuten. Van 9.00 tot 14.30 uur.

2. Familie tour
Voor groepen inclusief kinderen vanaf 4 jaar is een alternatief programma ontwikkeld, geschikt voor het hele gezin. Met koeien, kalfjes en stallen, proefjes en spellen. Duur: +/- 60 minuten. Van 14.00 tot 17.00 uur

Loonbedrijf Westra, Barenbrug Graszaad, Energiecoöperatie Stroomland – Leeuwarden (voorheen Energiek Goutum) en WarmtevanLeeuwarden (Geothermie) zijn bij beide programma’s aanwezig met demonstraties.
Reserveren is verplicht. Dit kan tot 1 oktober 2020 via www.dairycampus.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan de rondleidingen.