Oog in Oog met vrienden van Us Heit

LEEUWARDEN - Het is dit jaar 400 jaar geleden dat stadhouder Willem Lodewijk overleed. De man die later werd geëerd met de bijnaam 'Us Heit'. Op zondag 20 september kruipen tien acteurs van het gezelschap Van Ravesteijn in de huid van beroemde vrienden van stadhouder Us Heit.

De mensen die hem van dichtbij hebben gekend, vertellen over zijn werk, leven en liefde. Het zijn korte monologen die plaatsvinden in De Kanselarij, ooit gerechtshof van Friesland. Het is 450 jaar geleden dat dit hof in gebruik werd genomen.

Het publiek doolt een uur door dit magnifieke monument en ontmoet op onverwachte plekken de vrienden. Deze schetsen per persoon in 400 seconden een beeld van de stadhouder. Men komt oog in oog te staan met rector Ubbo Emmius, prins Maurits, Anna van Oranje, Jan Janszoon Starter, burgemeester Van Uylenburgh, predikant Johannes Bogerman en anderen. Het zijn verrassende ontmoetingen en verhalen op onverwachte plekken. En het publiek mag vragen stellen! Steeds zullen maximaal zes personen per monoloog worden toegelaten. Het publiek rouleert. Maximaal 60 personen zijn per uur in het gebouw.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door muzikanten van Vrijstaat de Stellingen uit Appelscha. Zij brengen middeleeuwse muziek en liederen. Vanwege een veilige afstand, kan men kaarten via tijdsloten reserveren via VanPlan.nl. Vanaf 13.00 uur is er elke 6 minuten een tijdslot. De kaarten kosten 400 eurocent per stuk.

Deze productie is mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de Gemeente Leeuwarden, Stichting Siebolt Foundation, De Kanselarij en Stichting De vier Pelikanen.