Burgemeester Buma heft glas met honderdjarige mevrouw Demmers

LEEUWARDEN - Burgemeester Sybrand Buma bracht donderdag 13 augustus een bezoek aan mevrouw Demmers-Houtsma in Serviceflat Aldlânstate ter gelegenheid van haar honderdste verjaardag.

De jarige jet is geboren in Dokkum, zij is de derde in een gezin met vier kinderen: drie jongens en een meisje.

Mevrouw Demmers heeft een opleiding tot coupeuse gedaan en tot haar huwelijk gewerkt bij V&D op het naaiatelier. In 1944 trouwde zij met Antoon Demmers. Het echtpaar kreeg geen kinderen, maar voelde zich altijd zeer betrokken bij haar broers die wel gezinnen met kinderen hadden. Zij gingen ook met die gezinnen op vakantie. Vakanties ondernamen ze al vanaf eind jaren '40, eerst vaak naar de Waddeneilanden, later ook elders in het land en een enkele maal naar het buitenland: Boedapest en Rome. Tijdens die laatste reis hebben zij een ontmoeting met de Paus gehad.

Tot 1950 heeft ze ingewoond bij haar schoonouders in de Harlingerstraat, daarna werd verhuisd naar verschillende adressen in Leeuwarden en uiteindelijk naar een appartement in Serviceflat Aldlânstate.

Na haar huwelijk heeft mevrouw Demmers geen betaald werk meer verricht. Wel heeft zij vrijwilligerswerk gedaan in de bejaardenzorg en is zij vanaf haar 16de jaar actief geweest in diverse koren: de kerkkoren van de St. Jan de Doperkerk, de Dominicuskerk en de Franciscuskerk, en Koninklijk Toonkunstkoor Concordia. Bij dat laatste koor heeft zij tot 1999 gezongen. Ook in Aldlânstate heeft zij nog lang in het koor gezongen.

Verder was zij wijkleidster van de Katholieke Vrouwen Bond en is zij betrokken geweest bij de Missieclub in Leeuwarden.

Echtgenoot Antoon Demmers was werkzaam bij de Rijksverkeersinspectie, hij is overleden in 1989.