Vernieuwing publieksruimten HCL voltooid

LEEUWARDEN - Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) is tussen maart en juli heel anders ingericht. De studiezaal is verplaatst en er is nu veel meer ruimte voor tentoonstellingen. De vaste expositie is aangepast en er zijn nieuwe wisseltentoonstellingen. Ook de schatkamer van het HCL is heringericht.

De exposities zijn gratis te bekijken binnen de openingstijden van het HCL. Voor iedereen die meer wil weten over Leeuwarden vroeger en nu.

Verhalen van Leeuwarden

De vaste expositie Het Verhaal van Leeuwarden is helemaal over de kop gegaan en omgedoopt tot Verhalen van Leeuwarden. Voorwerpen, archiefstukken en schilderijen uit vooral de collecties van HCL en het Fries Museum geven een beeld van meer dan 1000 jaar geschiedenis van Leeuwarden en omliggende dorpen. Aan de hand van tien thema’s wordt de bezoeker meegenomen in de rijke lokale historie. Vanaf de vroegste sporen en Leeuwarden als kleine nederzetting op drie terpen via de tijd van de Tachtigjarige Oorlog, de Gouden en de Zilveren Eeuw naar de ontwikkeling van Leeuwarden als moderne stad omringd door dorpen. Ook is er een portrettengalerij en een experience waarin wordt teruggeblikt op LF 2018.

Met de positieve ervaringen opgedaan met het paviljoen Liwwadders in de Prinsentuin in 2018, met verrassende en speelse presentaties over de historie van Leeuwarden (met zo’n 40.000 bezoekers), is deze nieuwe permanente presentatie niet alleen interessant voor bewoners van Leeuwarden, maar zeker ook voor toeristen uit binnen- en buitenland. Elke donderdag tot en met zondag is er een begeleide stadswandeling langs ‘Highlights’ in de binnenstad voorafgegaan door een korte rondleiding door de expositie (start 13.15 uur).

Prinsentuin 200 jaar stadspark van alle Leeuwarders

Ter gelegenheid van het feit dat het 200 jaar geleden is dat de Prinsentuin werd opengesteld voor het publiek is de tentoonstelling 200 jaar stadspark van alle Leeuwarders ingericht. Met onder meer originele tekeningen van tuinarchitect Roodbaard, schilderijen en foto’s van bijzondere gebeurtenissen als de Elfstedentocht van 1956 en het legendarische concert van Herman Brood in 1978. In juli en augustus is er iedere zondag een begeleide wandeling door de Prinsentuin voorafgegaan door een korte rondleiding door de expositie (start 13.30 uur). De expositie is te zien tot 1 september 2021.

That ’s me in the corner

Met That ’s me in the corner heeft fotograaf Dineke Kaal in een kleine intieme decoropstelling een twintigtal Leeuwarders geportretteed. Naast ondernemers, cultuurmakers, kunstenaars, muzikanten en performers maakte Kaal foto’s van onder meer een bomenridder, journalist, danseres, dominee en ook de burgemeester. Zij liet zich inspireren door het werk van de Amerikaanse fotograaf Irving Penn (1917-2009). Met haar gevoel voor belichting, setting, decor en benadering van de geportretteerden maakte Kaal foto’s die blijven intrigeren van Leeuwarders met diverse achtergronden en interesses. Deze fototentoonstelling is te zien tot 1 maart 2021.

De ‘War Room’ van Willem Lodewijk

De Schatkamer van het HCL biedt tot 31 december 2021 onderdak aan een expositie over stadhouder Willem Lodewijk van Nassau (1560-1620) als oorlogsvoerder. Aanleiding is het feit dat het vierhonderd jaar geleden deze Friese stadhouder in Leeuwarden overleed. De schatkamer is alleen te bezichtigen op aanvraag voor (kleine) groepen, als onderdeel van rondleidingen en stadswandelingen en tijdens speciale gelegenheden. Tot 6 september zijn er van dinsdag tot en met zondag tussen 13.00 en 15.00 uur doorlopend rondleidingen door de schatkamer.

Als het over de Tachtigjarige Oorlog gaat, dan komt Willem Lodewijk nauwelijks in de geschiedenisboeken voor. Zonder de innovatieve militaire tactieken van ‘Us Heit’, hadden de Nederlandse opstandelingen echter nooit zo succesvol kunnen zijn. Een van de legerhervormingen van Willem Lodewijk was de contramars. In een brief aan Maurits beschreef hij de contramars en maakte er ook een tekeningetje bij ter illustratie. Het HCL heeft deze unieke brief in bruikleen gekregen van de Koninklijke Verzamelingen in Den Haag. Publiekstrekker is een miniatuur van het beleg van Coevorden in 1592. Bij deze overwinning op de Spanjaarden waren de legerhervormingen van de Friese stadhouder van cruciaal belang. Het slagveld bestaat uit 350 kleine tinnen soldaatjes, paarden en kanonnen, die stuk voor stuk met de hand zijn beschilderd door leden van Spellenvereniging UCP Leeuwarden.

Kijk voor meer informatie op de website: historischcentrumleeuwarden.nl