Asieldier van de week | Iris

LEEUWARDEN - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren. Het gaat dit keer om Iris, die binnenkwam op 1 mei en toen drachtig bleek te zijn.

Na 5 dagen beviel ze van 7 kittens die inmiddels 11 weken oud zijn en allemaal een nieuw thuis hebben gevonden. Dat betekent dat Iris nog alleen is overgebleven en nodig toe is aan een nieuwe start. Iris wordt binnenkort nog wel gesteriliseerd. Haar leeftijd is ons onbekend, maar we vermoeden dat ze nog redelijk jong is.

Aan haar karakter zal het niet liggen. In eerste instantie lijkt ze een beetje onzeker maar zodra je contact met haar hebt laat ze zich graag aanhalen en blijkt hoe lief en speels ze is.

In het gastgezin waar Iris haar kittens heeft kunnen laten opgroeien heeft ze kennisgemaakt met de dochter des huizes en dat ging erg goed. Wel heeft ze een rustige stabiele omgeving nodig. Liever geen andere katten en honden.

Wie heeft voor haar het ideale plekje?

Mocht u interesse hebben in Iris of een van onze andere dieren dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 058-2664300. We zijn dagelijks bereikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur (behalve op zondag) en van 14.00 tot 17.00 uur (behalve op woensdag en zondag). Meer informatie op www.dierenopvangdewissel.nl

Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Harlingen, De Waadhoeke, Vlieland en Ameland.