Beperkingen voor brug bij Zuiderburen

De Greijdanusbrug aan de zuidzijde van de Leeuwarder woonwijk Zuiderburen kan in de toekomst minder vaak en makkelijk open. Wijkbewoners zijn het er niet mee eens.

Het gaat om de fietsbrug die Zuiderburen langs het aquaduct over de Wâldwei verbindt met Warten en Wergea. Tientallen inwoners van Zuiderburen en Hempens hebben nu een apparaatje waarmee zij de Greijdanusbrug zelf kunnen bedienen. Daarmee zijn zij vrij om vanaf Tearnzer Wielen via de Greons naar het Prinses Margrietkanaal te varen.

Deze afstandbediening wordt deze maand buiten werking gesteld, zo heeft de gemeente besloten. Dit heeft te maken met strengere veiligheidseisen. De brug moet voorzien worden van een nieuw veiligheidscertificaat en dat is lastig met het huidige systeem.

In de toekomst wordt de brug alleen nog geopend vanaf de provinciale brugbediening. ’s Avonds na 20.00 uur gaat de brug niet meer open in de zomer. Een deel van het jaar is er helemaal geen brugbediening meer mogelijk.

Als gevolg hiervan kunnen schepen met een mast of een flinke hoogte minder goed of niet meer op of vanaf de Tearnzer Wielen komen. Dit wekt veel irritatie bij mensen met een eigen boot.