Kinderen timmeren bijenhotel voor Grou

GROU Wethouder Wassink opende woensdag het bijenhotel in Grou, dat door kinderen van de Buitenschoolse Opvang en vrijwilligers is getimmerd. Grou 2030 moedigt dit initiatief aan.

Van oude vloerplanken en ander materiaal is een groot onderkomen gemaakt. Judith, Thijs en Fardau waren aanwezig om samen met wethouder Bert Wassink de laatste onderdeeltjes te plaatsen. Zij hebben vier dinsdagen gewerkt aan het bijenhotel.

Het staat nu in de zoemende en bloeiende ruimte achter de tennisvelden. Dit bijenhotel is het eerste van een reeks die langs het toekomstige bijenlint moet komen. Het bijenlint kan zes kilometer lang worden en door heel Grou heen slingeren.

Wethouder Wassink legde ook het nieuwe maaiplan uit. De gemeente gaat minder vaak maaien en het maaisel weghalen. Bermen krijgen de kans een tweede bloei door te maken wat natuurlijk goed is voor de bijen en dat is weer goed voor de vogels.

Alle kinderen en belangstellenden kregen tijdens de opening van het bijenhotel bloemenzaad van de gemeente om thuis te gebruiken. ,,Want alle beetjes helpen bij het herstel van natuur. En vergeet niet water te geven!” zo was de boodschap van de gemeente.

Grou2030 werkt samen met gemeente Leeuwarden aan een biodivers dorp waar het goed toeven is voor plant, dier en mens.