Integraal Kindcentrum Prins Constantijn in Leeuwarden opgeleverd

LEEUWARDEN - Het Integraal Kindscentrum (IKC) Prins Constantijn is vandaag door Bouwgroep Dijkstra Draisma en Bouma Technisch Install3atiebedrijf overgedragen aan PCBO Leeuwarden e.o. en Sinne Kinderopvang.

Met dit IKC geven PCBO Leeuwarden e.o. en Sinne kinderopvang verder invulling aan het ‘vlekkenplan’ voor de totstandkoming van diverse IKC’s in de gemeente Leeuwarden. Na de zomervakantie start de Prins Constantijnschool en Sinne Kinderopvang in het nieuwe gebouw.