Penning van Verdienste voor vertrekkend wethouder Sjoerd Feitsma

Bij zijn afscheid als wethouder van de gemeente Leeuwarden heeft Sjoerd Feitsma de onderscheiding ‘Penning van Verdienste’ gekregen. Deze is namens het college van burgemeester en wethouders uitgereikt door burgemeester Sybrand Buma.

De Penning van Verdienste wordt toegekend aan personen die zich voor de gemeente Leeuwarden op promotioneel, cultureel, wetenschappelijk, economisch of maatschappelijk terrein bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De onderscheiding bestaat uit een bronzen legpenning met oorkonde.

Sjoerd Feitsma was ruim zes jaar verantwoordelijk voor portefeuilles als financiën en bedrijfsvoering, coördinatie sociaal domein, cultuur, LF2018 en inkomen. Tevens was hij 1e loco burgemeester. Voordat Sjoerd Feitsma wethouder werd, was hij vanaf 2006 al politiek actief, eerst als raadslid en later als fractievoorzitter.

Naast zijn werkzaamheden als wethouder heeft Feitsma zich ook als privépersoon ingezet voor het culturele veld. „Zo is mede daardoor de positionering en profilering van Leeuwarden en de culturele spelers sterk verbeterd, zowel landelijk als internationaal”, zo stelt de gemeente.