Edelsmid Hennie Broers uit Wirdum mag ambtsketen Waadhoeke gaan maken

De gemeente Waadhoeke krijgt een nieuwe ambtsketen. Edelsmid Hennie Broers uit Wirdum mag de ambtsketen gaan maken.

Sinds de herindeling van 2018 gebruikt de burgemeester van Waadhoeke de ambtsketens van de drie oude gemeentes het Bildt, Franekeradeel en Menameradiel. „Na de presentatie van het gemeentewapen in januari van dit jaar was nu de tijd rijp voor een nieuwe ambtsketen”, zo meldt de gemeente.

In de zoektocht naar een ambtsketen voor Waadhoeke, stelde de gemeente een speciale commissie in. Zeven goud- en zilversmeden hadden zich na een oproep gemeld. De commissie vroeg vier daarvan een ontwerp te maken voor de nieuwe ambtsketen.

Drie edelsmeden boden daarop een ontwerp aan. Het besluit wie zijn of haar ontwerp daadwerkelijk mag gaan vervaardigen de komende maanden, viel de commissie zwaar. Voorzitter van de selectiecommissie Tinco Lyklema omschreef het als „een luxeprobleem”.

De keuze is uiteindelijk gevallen op het ontwerp van edelsmid Hennie Broers uit Wirdum. Zij gaat in alle stilte nu aan de slag, want het ontwerp blijft geheim tot het moment van de feestelijke presentatie.