Proloog ruziet met Leeuwarden over kosten

Proloog, de overkoepelende organisatie voor het openbaar basisonderwijs in Leeuwarden, ligt in de clinch met de gemeente over een aantal rekeningen. Het conflict draait om een huisvestingskwestie.

Bij twee van haar schoolgebouwen, de Wynwizer in Zuiderburen en de Twamêster in Wergea, moeten herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Proloog stelt dat het gaat om constructiefouten en vindt dat de gemeente, als eigenaar van de bouwwerken, moet betalen.

De gemeente weigert dit en beweert dat de kosten te maken hebben met achterstallig onderhoud. Gisteravond stonden de partijen tegenover elkaar bij de gemeentelijke bezwarencommissie. Die doet over een paar weken uitspraak.