FNP en CDA twijfelen over efficiëntie De Fryske Marren

Het CDA en de FNP van De Fryske Marren vragen zich af of de gemeente niet efficiënter kan werken. Ze vinden dat er steeds veel extra geld nodig is voor personeel.

De partijen uitten hun zorgen tijdens de behandeling van de crisisnota gisteren. Wethouder Jos Boerland (VVD, financiën) vraagt de raad 4,3 miljoen euro uit de algemene reserve te halen en opzij te zetten om de klappen op te vangen voor de coronacrisis. Daarnaast wil de wethouder voor dit jaar tot en met 2024 ongeveer 5,3 miljoen euro vrijmaken voor eerder niet-begrote kosten.

Voor dit jaar gaat het in totaal om 1,4 miljoen extra. Zo’n 400.000 euro daarvan is volgens fractievoorzitter Jan Volbeda van oppositiepartij FNP (7 zetels) bedoeld ,,foar struktureel mear personiel’’. En dat vindt hij onbegrijpelijk. De fusie in 2014 van drie gemeenten had volgens hem moeten leiden tot een ambtenarenapparaat dat ,,breder en dêrmei deskundiger’’ was. ,,We hoege dan folle minder yn te hieren.’’ In plaats daarvan wordt jaar op jaar, zo zei Volbeda, extra geld gevraagd voor extra personeel. ,,En noch ha we net ien yn hûs dy’t in proses lykas dat fan Brûsplak Joure begeliede kin’’, verwees hij naar de aanvragen van 60.000 euro voor dit en komend jaar voor onder meer een procesbegeleider voor een nieuw cultureel concept in Joure.

Ook coalitiepartij CDA (8 zetels) heeft vraagtekens bij die uitgaven. ,,Wurdt der wol stjoerd op effisjinsje?’’, vroeg fractievoorzitter Jan van Zanden.

Volbeda van de FNP overweegt een amendement in te dienen waarin gevraagd wordt uitgaven die volgens de partij niet per se gedaan hoeven te worden ,,troch te skowen nei de kadernota fan fan ’t hjerst’’. De partij wil dan ook zelf met wensen komen. ,,We kinne dan in yntegrale ôfwaging meitsje.’’

Het CDA wil een heroverweging van de extra uitgaven voor dit jaar. De uitgaven van de periode 2021 tot en met 2024 (bijna 4 miljoen euro) moeten van hem uitgesteld worden tot na de zomer.

Morgen praat de raad verder over de nota. Dan komt ook wethouder Boerland aan het woord.