Bezoek is weer mondjesmaat toegestaan in gevangenissen, maar nog niet in Leeuwarden

Gedetineerden mogen vanaf 2 juni weer stapsgewijs bezoek ontvangen in gevangenissen. Dat gebeurt vooralsnog bij wijze van proef in drie inrichtingen. Leeuwarden zit daar nog niet bij, maar is al wel gevraagd zich daarop voor te bereiden.

Bij de penitentiaire inrichtingen (PI) in Arnhem, Alphen aan den Rijn en Veenhuizen (beide locaties) kan een gedetineerde een uur per week één bezoeker ontvangen. Dit vindt plaats achter plexiglas. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil eerst zien hoe deze proef verloopt en of het geen nadelige effecten heeft op het aantal besmettingen. Pas dan wordt gekeken naar verdere versoepelingen in andere gevangenissen.

Voor 16 juni valt daarover een besluit, schrijft minister Sander Dekker van Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer. ,,Als de situatie het toelaat, kunnen we er naartoe groeien dat vanaf augustus gedetineerden in alle inrichtingen weer bezoek kunnen ontvangen en ook meer dan één bezoeker’‘, aldus Dekker.

Bezoek is vanwege het coronavirus al sinds 14 maart verboden in gevangenissen. Het leidde in eerste instantie tot begrip, maar inmiddels ook tot grote frustratie bij gedetineerden, leert een rondgang onder advocaten. Gedetineerden missen hun familie of vrienden. Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft wel voor iPads gezorgd zodat er vaker gebruikgemaakt kan worden van Skype. Ook zijn telefoonkaarten van de gevangenen opgewaardeerd.

Lees ook [PREMIUM] De wereld van een gedetineerde is door het coronavirus nog kleiner geworden (en dat leidt tot veel ongemak)

In diverse media hebben partners van gedetineerden hun ongenoegen al geuit over het feit dat ze hun man of vriend niet kunnen zien. ,,Dat er wordt geklaagd is natuurlijk logisch’‘, zegt DJI-woordvoerder René Hut. ,,Aan de andere kant: in veel verpleeg- en verzorgingshuizen is nog geen bezoek mogelijk. Dat zijn helaas de vervelende gevolgen van de coronamaatregelen.’‘

De regels voor verlof worden ook iets versoepeld. Vanaf 2 juni kunnen gedetineerden de inrichting tijdelijk verlaten voor een uitvaart. Vanaf 16 juni kunnen zij weer verlof krijgen voor studie of een examen. Dekker streeft ernaar om met ingang van augustus re-integratieverlof weer toe te staan.

Voor tbs-klinieken en jeugdinstellingen worden de versoepelingen sneller doorgevoerd. Alle tbs’ers mogen vanaf 2 juni weer een bezoeker ontvangen, een uur per week. Bij mensen in jeugdinstellingen mogen twee ouders of wettelijke vertegenwoordigers een uur per week langskomen. Ook hier wordt plexiglas gebruikt om het risico op besmetting te beperken.