Watertappunten in Techum en Zuiderburen

LEEUWARDEN - De wijken De Zuidlanden en Zuiderburen in Leeuwarden hebben sinds kort een voor iedereen toegankelijk watertappunt. De tappunten zijn geplaatst als afronding van het project ZuiderloopRoute.

Dit is het eerste project wat gezamenlijk is uitgevoerd door de wijkpanels De Zuidlanden en Zuiderburen en de dorpsbelangen Goutum en Hempens-Teerns.

De ZuiderloopRoute is een netwerk van wandel- en hard-looproutes in deze wijken en dorpen. ,,De routes zijn ieder afzonderlijk te lopen, maar ook te verbinden tot routes met een afstand van een halve marathon", aldus Hans de Vries van Dorpsbelang Goutum. In 2018 hebben bewoners en sportliefhebbers uit dit deel van Leeuwarden elkaar gevonden, wat heeft geleid tot dit initiatief. De routes worden, sinds de opening in 2019 door wethouder Hilde Tjeerdema, ondertussen intensief gebruikt.

Het routenetwerk heeft drie startpunten, maar overal op de route kan worden ingestapt. De startpunten bevinden zich bij basisscholen, speeltuinen en (sport)voorzieningen, zodat de tappunten niet alleen interessant zijn voor hardlopers en wandelaars op de route. Hier bevinden zich ook informatieborden met daarop alle routeinformatie, en nu dus ook een tappunt. De Vries vult aan: ,,We hopen dat iedereen uit Leeuwarden en omstreken de routes en de watertappunten zal gebruiken. Een vervolg kan zijn dat meer wijken en dorpen routes gaan uitzetten die aantakken op deze route. De eerste contacten hiervoor zijn gelegd naar Wirdum en Aldlân." 

Kijk voor meer informatie op de website: www.zuiderlooproute.nl