Dorpsschool Lekkum ontvangt 200ste leerling

LEKKUM - De Professor Wassenberghskoalle, aan het Ieborchpaed in Lekkum, telt sinds maandag 25 mei 200 leerlingen.

Jaar na jaar kwamen er sprongsgewijs leerlingen bij. 

In mei 2003 kwam de 100ste leerling en nu, 17 jaar later, de 200ste. De groei ontstond mede door het sluiten van de school in Wyns en de toename van het aantal woningen in de Blitsaerd. 

Of er nu wordt gestreefd naar een Integraal Kindcentrum met 300 leerlingen? 
,,Nou wie weet", zegt directeur Hennie Zwart. ,,Zolang we de dorpse sfeer kunnen behouden, het Kindcentrum volgens onze visie mogen uitbouwen en daarbij in een groene omgeving kunnen blijven, is er veel bespreekbaar."