Pencak Silat in de buitenlucht

LEEUWARDEN - 'Eindelijk weer Pencak Silat in Leeuwarden', was de leus waarmee Bongkot Friesland - na de versoepeling van de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus - weer van start mocht gaan.

Met veel enthousiasme en gedrevenheid mochten de Pencak Silat leden van Bongkot Friesland eindelijk hun geliefde sport weer beoefenen. Weliswaar vooralsnog in de buitenlucht, maar dat mocht de pret niet drukken.

George Fredriksz, Pencak Silat leraar en trainer van Bongkot Friesland, constateerde dat de kinderen daar ook echt wel aan toe waren. Volgens hem is het zelfs nu al mogelijk om zijn sport - met inachtneming van de huidige overheidsmaatregelen - in de sportzaal te beoefenen, maar dat mag voorlopig nog niet. Fredriksz zegt zelfs het logistieke plan al klaar te hebben, voor het moment dat ze weer van hun sportzaal in de Corellistraat gebruik mogen maken.

Kan aan de gestelde veiligheidseisen worden voldaan?
,,Bij Bongkot Friesland staat het plezier in sporten en de veiligheid van de sporters altijd al centraal”, zegt Fredriksz. ,,Daarin hoef je in de lessen en training, voor wat je focus betreft, niets te wijzigen. Alleen door de 1.5 meter veiligheidseis, moet de fysieke omgang met de sporters en tussen de sporters onderling, wel degelijk worden aangepast. En dát is wel even wennen voor iedereen.”

Volgens Fredriksz is een goede voorbereiding het halve werk, waarbij het zorgvuldig met je leden communiceren als belangrijkste voorwaarde geldt. Het bij voortduring in contact zijn met je leden en altijd voor hen bereikbaar zijn, is en blijft volgens hem altijd vereist. ,,We hebben onze leden wekelijks op de hoogte gehouden van de stand van zaken, heel veel vragen beantwoord en daar waar nodig zelfs op afstand begeleid.”

Fredriksz zegt dat het goed informeren én het goed geïnformeerd zijn, van cruciaal belang is om deze voorzichtige eerste stap veilig en succesvol te laten verlopen. ,,Het is daarom goed voor iedereen te weten dat er geen toeschouwers bij de training aanwezig mogen zijn. De ouders moeten tijdig laten weten dat hun kinderen deelnemen. Kinderen blijven thuis als zij of een gezinslid verkouden of grieperig zijn. Veiligheids-, gedrags- en hygiëneregels moeten vooraf duidelijk zijn voor de ouders en kinderen. Kinderen moeten de trainingslocatie gefaseerd betreden en direct na afloop gefaseerd verlaten. Deelnemers krijgen een vaste trainingspartner toegewezen, met de 1,5 meter restrictie voor de 13- tot en met 18-jarigen. En er mag niet van partner worden gewisseld. Trainers houden onderling én met álle kinderen 1,5 meter afstand. De handen moeten na afloop zorgvuldig worden gewassen/gedesinfecteerd en het trainingsmateriaal grondig gereinigd. Ouders, verzorgers, begeleiders blijven niet gezamenlijk bij de trainingslocatie wachten, maar zorgen ervoor dat het breng- en ophaalmoment zo kort mogelijk is. Als iedereen van deze regels op de hoogte is én zich daaraan houdt, dan kan de breedtesport weer een paar weken vooruit.”

Voor Bongkot Friesland blijft het met een breed scala aan trainingsvormen desalniettemin verre van ideaal. ,,We trainen natuurlijk het liefst in onze sportzaal. Laat dat duidelijk zijn. Maar gelukkig ben ik inventief en creatief genoeg om ook in deze situatie effectieve en vooral ook plezierige trainingen te blijven geven. We gaan er de komende weken gewoon weer flink tegenaan”, eindigt Fredriksz zijn relaas.