Gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur een stapje verder

LEEUWARDEN – Met het indienen van de aanvraag voor de bouw van twee supermarkten voor Jumbo en Aldi bij het WTC-gebied in Leeuwarden is de gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur een stapje verder. Het bestemmingsplan werd vorig jaar vastgesteld en is onherroepelijk. De welstand heeft zich positief uitgesproken over het ontwerp van architect Jaap Hoekstra.

Het winkelcentrum 'Snekertrekweg' (uitgezonderd de Aldi/Jumper locatie) wordt namelijk verplaatst naar het WTC-gebied. Om dit mogelijk te maken kocht Bouwgroep Dijkstra Draisma vorig jaar de supermarktlocatie aan de Snekertrekweg. Op deze locatie komen op termijn appartementen. De gemeente Leeuwarden en Dijkstra Draisma zijn op dit moment in gesprek over de stedenbouwkundige visie en het ontwerp voor de appartementen. Zo krijgen zowel het WTC-gebied als de Westelijke invalsweg van Leeuwarden een belangrijke opwaardering, wat goed is voor de uitstraling van de stad.

Zodra de omgevingsvergunning onherroepelijk is, start Dijkstra Draisma met de bouw van beide supermarkten. De verwachting is dat de bouw in september start en de supermarkten medio volgend jaar in gebruik worden genomen. Op dit moment worden de opslagbunkers op het voormalige vuurwerkterrein gesloopt en is de gemeente Leeuwarden druk bezig met het aanleggen van een nieuwe ontsluiting op de Slauerhoffweg ter hoogte van de Elfstedenhal. Met de komst van de supermarkten naar het WTC-gebied levert Bouwgroep Dijkstra Draisma een belangrijke financiële bijdrage ten behoeve van de nieuwbouw van het Cambuurstadion.