De aanleg van 'fietsstraten' in Leeuwarden kost veel meer tijd dan verwacht

De aanleg van fietsstraten in de gemeente Leeuwarden blijkt ingewikkelder dan gedacht. Daardoor ontstaat er vaak fikse vertraging.

De gemeenteraad probeert al jaren om een rijwielvriendelijke inrichting aan te brengen op drukke fietsroutes. Waar nu de auto nog de weg domineert, moet de tweewieler straks de hoofdrol krijgen. Heringerichte straten krijgen rood asfalt en de auto is hier voortaan ‘te gast’. De Harlingertrekweg en Dokkumertrekweg zijn al grotendeels op deze manier heringericht.

Bij verschillende fietsstraatplannen schiet de aanleg echter niet op, tot verwondering van de Burgemeester en wethouders stuurden hierover deze week een brief met extra uitleg.

,,Met name de inpassing in een bestaande omgeving blijkt een complexe opgave’’, zo staat in deze brief. Vaak moet een straat veel ingrijpender worden verbouwd dan voorzien, bijvoorbeeld voor bomen en de aanleg van parkeerplaatsen. Ook de inspraak van omwonenden blijkt tijdrovend. De eerder gepubliceerde aanlegschema’s moeten dan ook worden herzien.