Dorpshuizen en wijkcentra getroffen door maatregelen Corona-virus

REGIO - Dorpshuisondersteuner Doarpswurk maakt zich grote zorgen over dorpshuizen en wijkcentra omdat die niet zouden vallen onder de ‘Tegemoetkoming schade COVID-19’.

,,Het heeft ons zeer verbaasd dat de dorpshuizen en wijkcentra tot op heden uitgesloten zijn van de ‘Tegemoetkoming schade COVID-19’. Aan de lijst met SBI-codes die voor de tegemoetkoming in aanmerking komen moet zeer snel die van de dorps- en buurthuizen worden toegevoegd”, laat directeur Theo Andreae weten.

De maatregelen die de landelijke overheid heeft genomen ter bestrijding van het Corona-virus hebben grote gevolgen voor de dorps- en wijkgemeenschappen in het land.

De dorpshuizen en wijkcentra hebben hun activiteiten moeten staken, waardoor bewoners hun ontmoetingsplek en sociale contacten kwijt zijn. We maken ons grote zorgen over het voortbestaan van de dorpshuizen en wijkcentra. Door de wegvallende opbrengsten van verhuur, grote activiteiten en consumpties staat de exploitatie onder grote druk.

Als de dorpshuizen en wijkcentra omvallen, betekent dit het wegvallen van een sociaal anker, waaraan juist na de crisis grote behoefte zal zijn. Niet alleen voor de bewoners maar ook voor de grote groep (veelal vrijwilligers; soms met een betaalde beheerder) die het dorpshuis of wijkcentum draaiend houden, zijn de gevolgen immens. Juist deze tijd laat zien hoe groot onze behoefte is aan contact en ontmoeting!

Voor de toekomst van deze belangrijke voorzieningen voor dorpen en wijken is de verruiming van de compensatieregels noodzakelijk, zegt Doarpswurk.