Asieldier van de week | Fuji

LEEUWARDEN - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren. Het gaat dit keer om Fuji, een jong meisje waarvan wordt geschat dat ze bijna vier maanden jong is.

Jammer genoeg heeft Fuji waarschijnlijk weinig tot geen ervaringen met mensen, of helaas weinig positieve. Ze vindt mensen erg spannend en verstopt zich dan ook graag. Bij benadering bevriest ze op dit moment vooral; ze gaat dan helemaal stil zitten en hoopt dat iedereen haar met rust laat! Als je haar dan toch benadert kan ze zelfs bijten.

Wat Fuji graag zou willen is een ruime nieuwe woning met gezelschap van een ander ratje, waar niet direct iets van haar verlangd wordt. Vooral in het begin zal rust voor haar erg belangrijk zijn, een plek in huis waar bijvoorbeeld veel geluid is of veel mensen voorbij lopen is voor haar minder geschikt. Een ervaren rattenbaasje zal met enig geduld hopelijk nog wat meer vertrouwen op kunnen bouwen. Zolang u met lekkers werkt en het initiatief bij haar laat en haar niet dwingt tot contact zou het in ieder geval mooi meegenomen zijn als ze toch nog tam te maken is. We durven op dit moment echter nog niet goed te zeggen hoeveel tammer ze nog zal kunnen worden, mogelijk spelen alle geuren en geluiden hier ook nog mee in de stress.

Mocht u interesse hebben in Fuji of een van onze andere dieren dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 058-2664300. We zijn dagelijks bereikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur (behalve op zondag) en van 14.00 tot 17.00 uur (behalve op woensdag en zondag). Meer informatie op www.dierenopvangdewissel.nl

Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Harlingen, De Waadhoeke, Vlieland en Ameland.