Raad Leeuwarden komt op 1 april bijeen, wel in afgeslankte vorm

De gemeenteraad van Leeuwarden komt in ieder geval woensdag 1 april bijeen. In een afgeslankte vorm. Hoe het daarna verder moet, is nog niet duidelijk.

De gemeenteraad van Leeuwarden komt woensdag in een kleine bezetting van 22 raadsleden bij elkaar. Dan zal onder meer Bert Wassink als nieuwe wethouder voor PAL GroenLinks worden geinstalleerd. Dat heeft de gemeente vandaag bekend gemaakt. Ook worden er op 1 april collegebesluiten aan de raad voorgelegd die betrekking hebben op de steunmaatregelen die nu worden uitgevoerd om de economie en het werk in de gemeente op gang te houden.

Afgelopen maandag maakte het kabinet bekend dat raadsvergaderingen niet vallen onder de regels die bijeenkomsten verbieden. Dat betekent niet dat de raad nu weer gewoon wekelijks bij elkaar komt. Veel van de informatievoorziening tussen college en raad zal de komende periode digitaal plaats vinden. De uitwisseling van informatie is wel openbaar.

Hoe het verder moet met de besluitvormende raadsvergaderingen is nog niet duidelijk. Het kabinet moet nog beslissen of besluitvorming ook digitaal kan plaatsvinden. Of schriftelijk. Mocht dat niet gebeuren, dan zal de raad af en toe kort bij elkaar komen om besluiten te nemen.

Bezuinigingspakket van 10 miljoen euro

In april zou de gemeenteraad zich ook gaan bezig houden met de Mid Term Review: de evaluatie van deze coalitieperiode die nu halverwege is. Onderdeel daarvan is een pakket aan bezuinigingen tot maximaal tien miljoen euro. Hoe die nu behandelt gaat worden, is nog niet helemaal duidelijk. Wethouder Sjoerd Feitsma zal begin april met de fractievoorzitters van de partijen daarover praten. Op basis van die Mid Term Review - waar de raad wijzigingen in aan kan brengen, evenals wensen - wordt de begroting voor komend jaar vastgesteld. Behandeling na de zomer is daarom ook niet mogelijk.