Iets doen voor een ander? Leeuwarden brengt vraag en aanbod via online platform bij elkaar

Boodschappen doen voor een oudere buur, de hond uitlaten, maaltijden bezorgen, brieven schrijven, telefoneren met iemand die thuis moet blijven. Om vraag en aanbod samen te brengen voor eenvoudige hulpverzoeken lanceert gemeente Leeuwarden een online platform.

Op de site Leeuwarden Helpt vangen medewerkers van de gemeente vragen op en koppelen die aan een vrijwilliger. Het platform is opgezet in samenwerking met communicatiebureau Blauwe Zone.

In de stad en dorpen rond Leeuwarden zijn al heel veel initiatieven op poten gezet van mensen die gedurende coronacrisis iets voor een ander willen doen.

,,Op deze manier kunnen we voor zo veel mogelijk mensen in de stad en in de dorpen iets betekenen en zorgen voor een veilige omgeving voor zowel mensen die iets nodig hebben als voor vrijwilligers die graag iets voor iemand anders doen'', zegt wethouder Sjoerd Feitsma.

Onbetrouwbare aanbieders

Doordat met dit platform van zowel de zorgvrager als vrijwilliger persoonsgegevens bekend worden bij de gemeente, kan er worden voorkomen dat er zorg wordt aangeboden door onbetrouwbare partijen.

Op de site wordt daarnaast verwezen naar bestaande lokale initiatieven zoals Samen Leeuwarden en landelijke instanties waar inwoners terecht kunnen, zoals de Kindertelefoon, het Rode Kruis en het onlangs gelanceerde zorgplatform van de Rijksoverheid: Extra handen voor de Zorg.