Plan voor drie woningen langs de Boarn

Aan de zuidzijde van Jirnsum verrijzen op termijn drie woningen langs de Boarn. Burgemeester en wethouders van Leeuwarden zijn bereid hieraan mee te werken

Om bewoning in dit gebied mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Een voorontwerp hiervan ligt op dit moment ter inzage. Het gaat om het perceel Rijksweg 155, waar de dorpskom overgaat in bedrijvengebied.

Het gewijzigde plan biedt de mogelijkheid voor een woonbestemming aan de westzijde. Een deel van de bestaande bedrijfsgebouwen wordt hiervoor gesloopt.