Bestemmingsplan Groene Ster (met duidelijker regeling voor evenementen) kan in herfst klaar zijn

Het nieuwe bestemmingsplan voor de Leeuwarder Groene Ster, met hierin een duidelijker evenementenregeling, kan waarschijnlijk komend najaar worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Het ligt voor de hand dat tegenstanders van muziekfestival daarna naar de Raad van State stappen. Of het bestemmingsplan geldig zal zijn tijdens het festivalseizoen van 2021, hangt daar vanaf.

Voorlopig moeten Psy-fi en Welcome to the Village nog op geïmproviseerde wijze worden toegelaten. De voorlopige versie van het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk in mei gepresenteerd door burgemeester en wethouders.