De drie Friese flitspalen betrapten vorig jaar 16.933 automobilisten

De drie vaste flitspalen in Friesland brachten vorig jaar ruim een miljoen euro in het laatje, kan worden afgeleid uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal 16.933 keer werd een automobilist geflitst.

Het totaalaantal bekeuringen voor te snel rijden en door rood rijden is al een aantal jaren stabiel bij de palen op de Dammelaan (tweemaal) in Leeuwarden en Het Noord in Drachten. In Drachten wordt alleen de snelheid gemeten. Daar reden vorig jaar 5152 mensen te hard.

Tussen de twee flitspalen op de Dammelaan - gericht op het oosten - zit een groot verschil. De eerste, bij NHL Stenden Hogeschool, was goed voor 6.587 snelheidsboetes en 259 bekeuringen voor door rood rijden. Het exemplaar dat even verderop ter hoogte van zwembad De Blauwe Golf staat, flitste 4.511 automobilisten voor te hard rijden en 424 voor door rood rijden.

Een mogelijke verklaring voor het verschil is dat de paal bij de hogeschool de eerste van de twee is en dat automobilisten daarna voorzichtiger worden. De boetes voor te hard rijden bedragen bij flitspalen gemiddeld 60 euro. Tel daarbij de 230 euro op voor door rood rijden en je komt uit op een totaalbedrag van meer dan een miljoen euro, dat de drie palen vorig jaar ‘opleverden’.

De drie palen zijn de enige drie vaste in Friesland, dat met afstand de minste flitspalen heeft. Groningen heeft er bijvoorbeeld zeventien, Drenthe twaalf. Er stonden in het verleden meer flitspalen, maar deze zijn om verschillende redenen weggehaald. Bijvoorbeeld bij de aanleg van de Sintrale As en een aantal palen is weggehaald omdat de verkeersdeelnemers de snelheid daar over het algemeen goed naleefden.