'Liefdesbrief' voor 1200 leerlingen in Friesland

Ruim 1200 leerlingen van middelbare scholen in Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Heerenveen krijgen deze Valentijnsdag een ‘liefdesbrief’. De boodschap: liefde is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend.

De brief is uitgedeeld door anti-discriminatiebureau Tûmba in het kader van de activiteiten rondom Roze Zaterdag, dit jaar in Leeuwarden. ,,Iedereen heeft de behoefte lief te hebben en geliefd te zijn. Maar sommige mensen moeten hun liefde verbergen, omdat deze door de omgeving of erger nog, door de familie niet wordt geaccepteerd’’, zegt Tûmbadirecteur Mirka Antolović. Het idee is dat leerlingen de brief met liefdesvragen thuis met hun ouders aan de keukentafel bespreken.

Er staan vragen in als ‘wie heeft jou het meest geleerd over liefde?’, ‘ken je een voorbeeld van een liefde die niet was toegestaan?’ en ‘hoe zou jij kunnen bijdragen aan de acceptatie van homoseksualiteit in je eigen omgeving en op school?’ ,,Hiermee willen we het gesprek over liefde en seksuele diversiteit stimuleren.’’

Het idee is afkomstig van Ralph de Jong en Ernesto Lemke van Piter Jelles Impuls. De docenten bedachten deze werkvorm om leerlingen op een laagdrempelige manier met hun ouders/verzorgers in gesprek te laten gaan over de liefde.

Antolović realiseert zich dat de kans bestaat dat leerlingen de brief in hun tas laten of weggooien. ,,Ik ga er vanuit dat 10 procent er wat mee doet en als het meer is, vind ik dat mooi. Wanneer heb je het hier nou over thuis?’’

Op Piter Jelles Impulse werd de werkvorm al eerder toegepast. Toen was het bereik 30 procent en kreeg de docent positieve reacties van ouders.