Gedetineerde PI Leeuwarden overgeplaatst: aanwijzingen voor voorbereiden ontsnapping

Een gedetineerde van de gevangenis in Leeuwarden is donderdag overgeplaatst naar een andere penitentiaire inrichting (PI). Er waren aanwijzingen die zouden kunnen duiden op het begin van de voorbereiding op een ontsnapping.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wil er verder niet veel over kwijt. ,,Hij is uit voorzorg overgeplaatst’’, zegt woordvoerder René Hut. Naar welke inrichting de man is gebracht, wordt niet bekendgemaakt.

Het nieuws komt in de week dat de (DJI) bekendmaakte dat er in Leeuwarden een afdeling voor zware criminele criminelen komt. Op die afdeling komt intensief toezicht.

Per 1 maart is daar plaats voor maximaal twaalf gedetineerden, in principe zijn dat ook gevangenen uit de reguliere afdelingen van de Leeuwarder PI. Van degenen die daar belanden, is bekend er een verhoogd risico is dat zij in de gevangenis doorgaan met criminele activiteiten en mogelijk andere gedetineerden rekruteren voor een criminele organisatie. Ook kunnen op de nieuwe afdeling gedetineerden worden geplaatst, die mogelijk willen vluchten.