Basisschool De Winde domineert auditieronde Saco Velt Bokaal

LEEUWARDEN - De eerste auditieronde voor scholen buiten de gemeente Leeuwarden werd afgelopen donderdag in de dansschool van Saco Velt gehouden. In de eerste van een tweetal auditierondes 'editie Friesland' waren scholen uit Bergum en Hardegarijp vertegenwoordigd.

Remco Poeze en Femke Wiersma werden na een spannende strijd kampioen in de B-klasse. Winnaars in de A-klasse werden Jelmer Wiersma en Eline Tolsma. Beide danskoppels komen van basisschool De Winde uit Hardegarijp.

Op donderdag 23 april zal 's middags in Zalen Schaaf de finale worden gehouden voor de diverse dorpen.

Zoals bekend zijn de auditierondes voor de stad reeds gedanst met deelname van zestien basisscholen. Zij zullen op woensdag 10 juni de grote finale dansen in de Stadsschouwburg de Harmonie. Omdat er steeds meer vraag is van de basisscholen van buiten de Friese hoofdstad om deze chachacha-wedstrijd te organiseren is de Saco Velt Bokaal uitgebreid naar de Friesland editie. Grondlegster en organisatrice van de Saco Velt Bokaal is Rianne de Vries, die dit project alweer twaalf jaar geleden opzette als onderdeel van haar eindexamen aan het CIOS in Heerenveen. Zij zal dan ook de organisatie voor haar rekening nemen, daarbij ondersteund door dansdocent Stefan Hut en Wesley Tiemersma, danser bij Saco Velt, die net als Rianne de Vries indertijd, deze editie als afstudeerproject gaat doen. De reden van het succes is dat de leerkrachten zien dat er iets veranderd met de kinderen in de klas. Omdat men met elkaar danst is er geen ruimte voor pestgedrag, men moet rekening met elkaar houden en dat op een respectvolle manier.