Uitgebreidere openingstijden Leeuwarder winkels van tafel

De openingstijden voor winkels in Leeuwarden blijven bij het oude. Een voorstel voor verruiming ging een meerderheid van de raad veel te ver.

Ingewikkeld was de rekensom niet: 24 van de aanwezige raadsleden stemden tegen het voorstel, 12 stemden voor: dat waren de VVD, D66 en vijf PvdA’ers. Die laatste partij was verdeeld, want vier PvdA’ers (Lutz Jacobi, Cem Kaya, Mirka Antolovic en Linda Slagter) stemden tegen.

Daarmee komt een voorlopig einde aan een discussie die de tongen de afgelopen weken heeft losgemaakt. ,,Complimenten voor de gemeenteraad voor hoe ze dit hebben aangepakt’’, zei Linda Vermeulen van vakbond FNV, die op de publieke tribune zat.

Steen des aanstoots voor de meeste tegenstemmers was de mogelijkheid voor winkels om tot middernacht open te blijven, om op zondagmorgen open te gaan en aanvankelijk ook de mogelijkheid – al teruggedraaid – dat winkels open zouden zijn tijdens de dodenherdenking. PAL GroenLinks wees bovendien op de grotere uitstoot van CO2 – die partij wil toch al wat doen tegen winkels die de deuren wijd open hebben staan. ,,Ik ben vanmorgen nog over de Nieuwestad gefietst’’, zei Andries Bergsma. ,,De jas kon gewoon open, zo warm was het met al die open deuren.’’

Was dit voorstel van het college de tegenstemmers te rigoureus, toch zagen ze wel ruimte om winkels langer open te laten zijn. ,,Er valt best te praten over aanpassing’’’, zei Gijs Jacobse van Gemeentebelangen Leeuwarden.

,,Daar moet dan wel goed over worden nagedacht’’, reageerde FNV’er Vermeulen. ,,De supermarkten en de Kruidvats van deze wereld moeten geen vrijbrief krijgen om voortdurend open te blijven. Want die grote ketens zetten met wat zij doen de kleinere ondernemers onder druk.’’

Lees ook | Winkels straks nog veel vaker open in Leeuwarden