Gomarus Leeuwarden beste vmbo-gt school van Nederland

LEEUWARDEN - Het blad Elsevier doet elk jaar onderzoek naar de prestaties van de VO-scholen. Ook dit jaar is er een lijst van beste scholen per provincie. Gomarus Leeuwarden is met de gemengd-theoretische leerweg in het vmbo dé superschool van Nederland. De school scoort namelijk op alle beoordeelde vier onderdelen 'super'.

De afgelopen jaren scoort het Gomarus College steeds als één van de beste in de beoordelingen van Elsevier.

IJverige leerlingen, persoonlijke aandacht en ruimte voor experimenten. Het zijn de ingrediënten voor het succes van het Gomarus Leeuwarden.
Daarnaast heeft Gomarus Leeuwarden een nieuw schoolgebouw, is de locatie uitgebreid met een havo-bovenbouw en werken ze sinds dit schooljaar met flexroosters (meer keuzevrijheid en maatwerk voor leerlingen). 

Elsevier geeft de scholen per afdeling het predicaat 'voldoende', 'onvoldoende', 'goed' of 'superschool’. De (gemiddelde) scores zijn over drie jaar berekend om te voorkomen dat uitschieters in de onderwijsresultaten van één jaar een vertekend beeld geven.

De scholen worden steeds op onderstaande punten beoordeeld:

·         Onderwijspositie: positie van de leerling in de derde klas vergeleken met het advies dat de basisschool gaf

·         Onderbouwsnelheid: percentage leerling onvertraagd in klas 3

·         Bovenbouwsucces: percentage leerlingen dat overgaat zonder zittenblijven en in één keer het examen haalt

·         Examencijfers: gemiddelde cijfers centraal examen