Geen drugs? Ook dan kan Buma drugspand sluiten

Als de politie in een pand geen drugs vindt, maar wel gebruiksvoorwerpen of grondstoffen voor drugshandel mag de Leeuwarder burgemeester voortaan toch een pand sluiten.

Accessibility linksDit blijkt uit een besluit dat deze week is gepubldat de beleidsregels met betrekking tot de toepassing van artikel 13b Opiumwet zijn aangepast en zijn geactualiseerd;dat de belangrijkste wijziging ten opzichte van de Beleidsregels Opiumwet 13b van 16 december 2015 is; het uitbreiden van het toepassingsbereik van de beleidsregels, waarbij ook het voorhanden hebben van voorwerpen of stoffen als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onder 3o, of artikel 11a Opiumwet in een woning of lokaal leidt tot toepassing van de bevoegdheid als in artikel 13b Opiumwet;

Burgemeester Sybrand Buma past de beleidsregels hiervoor aan, zo maakte hij deze week bekend. Hij en zijn voorgangers hebben de afgelopen jaren al een groot aantal panden gesloten om de buurt te beschermen tegen overlast van drugshandel. Straks wordt dit nog makkelijker.

Den Haag paste de Opiumwet per 1 januari 2019 aan. Buma wil deze mogelijkheid graag benutten, zo staat in de toelichting bij het besluit. Sluiting is voortaan ook mogelijk als ,,er geen verdovende middelen in het betreffende pand zijn aangetroffen, maar wel overige stoffen of voorwerpen ten behoeve van de productie, de bewerking, de handel of het vervoer van harddrugs.’’

De afgelopen jaren is het herhaaldelijk voorgekomen dat de politie geen drugs, maar wel grondstoffen aantrof in panden die ,,een rol spelen in de handel van drugs’’, zo staat in de brief. Het gaat bijvoorbeeld om ,,versnijdingsmiddelen, kweektenten, geldtelmachines of drugsverpakkingen.’’

Sluiting op basis van alleen gebruiksvoorwerpen zal ,,alleen worden ingezet in ernstige situaties.’’ Bij een eerste overtreding komt er waarschijnlijk eerst een waarschuwing. Als het aannemelijk is dat er georganiseerde drugshandel plaatsvindt, is sluiting wel meteen een optie.