Markt voor mensen die geld laten liggen

In het Leeuwarder wijkcentrum Heechterp-Schieringen wordt zaterdag een informatiemarkt gehouden over allerhande financiële regelingen.

Die is bedoeld voor mensen ‘die geld laten liggen’ waar ze recht op hebben. Te denken valt aan toeslagen, bijzondere bijstand of kwijtscheldingen.

Organisaties als het buurtservicepunt, de gemeente, stichting Leergeld en stichting Platform Armoede en Schulden Fryslân zijn aanwezig om informatie te geven.