'Veiligheidsregio moet sneller informeren'

De gemeente Leeuwarden is bereid meer geld te betalen voor de Veiligheidsregio, maar voelt zich te laat geïnformeerd.

De Veiligheidsregio heeft voortaan 1,3 miljoen euro meer nodig. Dit betekent dat gemeenten meer moeten bijdragen. Leeuwarden heeft hier begrip voor, zo staat in een conceptbrief van burgemeester en wethouders. Maar: ,,De zwaarte van de knelpunten in de bedrijfsvoering en de omvang van de budgettaire consequenties daarvan hebben ons verrast.’’

Mocht er weer zo’n tegenvaller komen, dan moet die eerder worden doorgegeven om ,,tijdig te landen in onze meerjarenraming.’’ Leeuwarden moet namelijk flink bezuinigen en de tegenvaller van de Veiligheidsregio komt slecht uit.

Lees ook | Opinie: Crisisaanpak vraagt om rol provincie