Onderzoek: samenwerking met Incluzio 'kwetsbaar'

Aan de samenwerking met zorgbedrijf Incluzio ‘kleven kwetsbaarheden’. Dat concludeert advocatenkantoor Van Benthem & Keulen na een juridische analyse van het te sluiten contract.

Het Utrechtse kantoor voerde het onderzoek uit op verzoek van wethouder Herwil van Gelder. Aanleiding waren negatieve publicaties over het landelijk opererend zorgbedrijf, half december. Hierin werd duidelijk dat veel inwoners van Hollands Kroon slechte ervaringen met Incluzio hebben. Ook moet er ieder jaar geld bij.

Incluzio won begin november samen met welzijnsorganisatie Amaryllis de aanbesteding voor de uitvoering van de basisondersteuning WMO in 2021 in Leeuwarden.

Twee aanbevelingen

Hieraan kleven ‘inherente kwetsbaarheden’, concluderen de juristen. ‘Het is in een dergelijk model immers onvermijdelijk dat de gemeente in overwegende mate afhankelijk wordt van deze aanbieder.’ Tegelijkertijd heeft de gemeente voldoende juridische instrumenten om de financiële risico’s te beheersen, denken ze. Wel doen ze twee aanbevelingen die de juridische positie van de gemeente kunnen verstevigen.

Zo moet het contractueel onmogelijk worden gemaakt voor de aanbieder om meer dan 4 procent winst te maken. Ook raden de advocaten aan een ‘aanwijzingsbevoegdheid’ in het contract op te nemen, een soort dwangmiddel om de aanbieder op te leggen hoe hij invulling moet geven aan de opdracht. Dit laatste acht het college niet nodig.

Het college concludeert zelf dat het contract de juiste mogelijkheden heeft om af te dwingen dat alle taken op een juiste wijze uitgevoerd worden, binnen het beschikbare budget.

Een groot deel van de Leeuwarder raad ziet samenwerking met zorgbedrijf Incluzio in de uitvoering van de WMO niet zitten, bleek eind december tijdens een politieke dialoog. Volgende week praat de raad verder.

Lees ook | Leeuwarder raad voelt niks voor 'zorgcowboy' Incluzio bij WMO