V & K en SGC beginnen voortvarend aan nieuwe jaar

SNEEK - De turnsters en turners van V & K Leeuwarden en SGC Stiens hebben het tijdens de nieuwjaarswedstrijd het uitermate goed gedaan. Afgelopen weekend, bij de allereerste wedstrijd van dit jaar, was het een prijzenregen voor beide clubs.

Er kon op twee toestellen geturnd worden en per toestel waren er prijzen te winnen. Met gymnasten uit Sint Annaparochie, Beetsterzwaag en de eerdergenoemde clubs uit Leeuwarden en Stiens was het ook nu weer een sterk bezet toernooi. Een aantal sponsoren stelde goed gevulde goodybags beschikbaar.

In een zeer vlotte en goed georganiseerde wedstrijd werd er op de verschillende niveaus mooi geturnd. Rixt Drenten, Lieve Fraser, Renske van Dijken, Emeli Douma, Chantal van de Bij, Beatrix Sadom Abah, Femke Bakker, Fenna Hempenius, Thirza de Jong  van V & K wisten allen tweemaal goud te winnen in hun categorie. Bij de heren kwam Hidde Jager tot deze prestatie. Voor SGC veroverden Sjoukje Hettinga, Willemijn Efde, Sara Osinga en Femke Andringa gouden plakken in de wacht.