Wetterskip renoveert gemalen Oude Jokse voor 4,3 miljoen

Wetterskip Fryslân renoveert komend jaar dertien gemalen in de Oude Jokse, een gebied tussen Leeuwarden en Grou. De kosten bedragen 4,3 miljoen euro.

,,De gemalen dateren van de jaren tachtig en staan onder andere in Teerns, Wirdum, Grou en Reduzum’’, zegt Michiel Zijlstra van het Wetterskip. ,,Ze voldoen niet meer aan de veiligheids- en betrouwbaarheidseisen.’’

De elektrische installaties worden vervangen. De pompen blijven zoveel mogelijk behouden, maar krijgen wel een nieuwe coating. Ook de behuizing van de gemaaltjes wordt aangepakt. Soms is er opknapwerk aan het metselwerk nodig en voor de koeling zijn hier en daar ventilatiegaten noodzakelijk.

Ook de damwanden bij de gemalen krijgen een opknapbeurt. Houten wanden worden afgezaagd en vervangen door voorgefabriceerde betonnen ‘frontmuren’, zo blijkt uit de bouwaanvraag die is ingediend bij de gemeente Leeuwarden. Grondeigenaren zijn al benaderd, zegt Zijlstra.

De gemalen kwamen tot stand bij een ruilverkaveling in de jaren tachtig. ,,Ze zijn bedoeld om overtollig regenwater weg te pompen uit de sloten naar de hoofdvaarten. Anders loopt het op de landerijen.’’

Wetterskip Fryslân heeft maar liefst 1100 gemalen in werking om de Friese polders droog te houden. Het onderhoud hieraan kost veel geld. De waterschapslasten zijn vorige maand daarom verhoogd.